1. หน้าหลัก
 2. ผลิตภัณฑ์
 3. ระบบตัดเลเซอร์ CO2
  1. CMA6040
  2. 600×400มม เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่น Single Head CO2, ระบบตัดเลเซอร์ รุ่น CMA6040

   รายละเอียด
  1. CMA960
  2. 900×600มม เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่น Single Head CO2, ระบบตัดเลเซอร์ รุ่น CMA960

   รายละเอียด
  1. CMA1080
  2. 1000×800มม เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่น Single Head CO2, ระบบตัดเลเซอร์ รุ่น CMA1080

   รายละเอียด
  1. CMA1390
  2. 1300 × 900มม เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่น Double Head CO2, ระบบตัดเลเซอร์ รุ่น CMA1390

   รายละเอียด
  1. CMA960-T
  2. 850 × 600มม เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่น Double Head CO2, ระบบตัดเลเซอร์ รุ่น CMA960-T

   รายละเอียด
  1. CMA1390-T
  2. 1250 × 900มม เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่น Double Head CO2, ระบบตัดเลเซอร์ รุ่น CMA1390-T

   รายละเอียด
  1. CMA1610-T
  2. 1550 × 1000มม เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่น Double Head CO2, ระบบตัดเลเซอร์ รุ่น CMA1610-T

   รายละเอียด
  1. CMA1810-T
  2. 1750 × 1000มม เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่น Double Head CO2, ระบบตัดเลเซอร์ รุ่น CMA1810-T

   รายละเอียด
  1. CMA2010-T
  2. 1950 × 1200มม เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่น Double Head CO2, ระบบตัดเลเซอร์ รุ่น CMA2010-T

   รายละเอียด
  1. CMA1610-Q
  2. 1450 × 1000มม เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่น Four Head CO2, ระบบตัดเลเซอร์ รุ่น CMA1610-Q

   รายละเอียด
  1. CMA1810-Q
  2. 1650 × 1000มม เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่น Four Head CO2, ระบบตัดเลเซอร์ รุ่น CMA1810-Q

   รายละเอียด
  1. CMA1200-H
  2. 1200×600มม เครื่องตัดเลเซอร์เบด รุ่น Single Head Exchange Table CO2, ระบบตัดเลเซอร์ รุ่น CMA1200-H

   รายละเอียด
  1. CMA1390-Y
  2. 1300×900มม เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่น Garment Template CO2, อุปกรณ์ตัดเลเซอร์ รุ่น CMA1390-Y

   รายละเอียด
  1. CMA1610-Y
  2. 1600×1000มม เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่น Garment Template CO2, อุปกรณ์ตัดเลเซอร์ รุ่น CMA1610-Y

   รายละเอียด
  1. CMA1080-V
  2. 900×750มม เครื่องตัดเลเซอร์ Camera Positioning Single Head CO2, เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่นCMA1080-V

   รายละเอียด
  1. CMA1390-V
  2. 1200×850มม เครื่องตัดเลเซอร์ Camera Positioning Single Head CO2, เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่นCMA1390-V

   รายละเอียด
  1. CMA1610-V
  2. 1500×950มม เครื่องตัดเลเซอร์ Camera Positioning Single Head CO2, เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่น CMA1610-V

   รายละเอียด
  1. CMA1810-V
  2. 1700×950มม เครื่องตัดเลเซอร์ Camera Positioning Single Head CO2, เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่น CMA1810-V

   รายละเอียด
  1. CMA1080-VT
  2. 850×750มม เครื่องตัดเลเซอร์ Camera Positioning Double Head CO2, เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่น CMA1080-VT

   รายละเอียด
  1. CMA1390-VT
  2. 1150×850มม เครื่องตัดเลเซอร์ Camera Positioning Double Head CO2, เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่น CMA1390-VT

   รายละเอียด
  1. CMA1610-VT
  2. 1450×950มม เครื่องตัดเลเซอร์ Camera Positioning Double Head CO2, เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่น CMA1610-VT

   รายละเอียด
  1. CMA1810-VT
  2. 1650×950มม เครื่องตัดเลเซอร์ Camera Positioning Double Head CO2, เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่น CMA1810-VT

   รายละเอียด
  1. CMA1390-V-B
  2. 1300×900มม เครื่องตัดเลเซอร์ Large Format Camera Positioning CO2, ระบบเลเซอร์ รุ่น CMA1390-V-B

   รายละเอียด
  1. CMA1610-V-B
  2. 1600×1000มม เครื่องตัดเลเซอร์ Large Format Camera Positioning CO2, ระบบเลเซอร์ รุ่น CMA1610-V-B

   รายละเอียด
  1. CMA1810-V-B
  2. 1800×1000มม เครื่องตัดเลเซอร์ Large Format Camera Positioning CO2, ระบบเลเซอร์ รุ่น CMA1810-V-B

   รายละเอียด
  1. CMA1610-FV-E
  2. 1600×1000มม เครื่องตัดเลเซอร์ป้อนชิ้นงานอัตโนมัติ Large Format Camera Positioning CO2, ระบบตัดเลเซอร์ป้อนชิ้นงานอัตโนมัติ รุ่น CMA1610-FV-E

   รายละเอียด
  1. CMA1810-FV-E
  2. 1800×1000มม เครื่องตัดเลเซอร์ป้อนชิ้นงานอัตโนมัติ Large Format Camera Positioning CO2, ระบบตัดเลเซอร์ป้อนชิ้นงานอัตโนมัติ รุ่น CMA1810-FV-E

   รายละเอียด
  1. CMA1206C-DFV-A
  2. เครื่องเลเซอร์สายตาCMA1206C-DFV-A

   รายละเอียด

GD HAN'S YUEMING LASER
GROUP CO., LTD.

สำนักงานใหญ่: No. 28 East Industrial Road, Songshan Lake, High-Tech Industrial Development Zone, Dongguan City, Guangdong Province, China